• <ul><li> Thermoplastique résistant</li><li>Ergonomique</li><li>Démêle</li><li>Antistatique</li><li>Incontournable </li></ul>
  Prix: 5,22 €
 • Prix: 5,04 €
 • <ul><li> Peigne de coupe avec manche</li><li>Denture moyenne</li><li>Coupe à la tondeuse</li><li>Ébonite</li><li>Résistant à la chaleur et aux produits chimiques </li></ul>
  Prix: 13,28 €
 • <ul><li> Fait main</li><li>Ergonomique</li><li>Peigne technique</li><li>Résiste aux produits chimiques</li><li>Ébonite </li></ul>
  Prix: 10,04 €
 • <ul><li> Peigne droit</li><li>Démêle</li><li>Ergonomique</li><li>Antistatique</li><li>Thermorésistant </li></ul>
  Prix: 4,21 €
 • <ul><li> Fait main </li><li>Démêlant</li><li>100% caoutchouc naturel</li><li>Peigne double</li><li>Résistant chaleur et produits chimiques </li></ul>
  Prix: 8,21 €
 • <ul><li> Peigne de coupe</li><li>100% ébonite</li><li>Résistant</li><li>Deux dentures </li></ul>
  Prix: 12,05 €
 • Prix: 13,69 €
 • Prix: 9,45 €
 • Prix: 10,89 €
 • Prix: 3,45 €
 • Prix: 5,95 €
 • <ul><li> Tout type de cheveux</li><li>Doux</li><li>Résistant</li><li>Dents fines et larges</li><li>Peigne 2 en 1 </li></ul>
  Prix: 10,65 €
 • Prix: 9,45 €
 • <ul><li> Peigne 2 en 1</li><li>Résistant</li><li>Différents types de dents</li><li>Démêlant</li><li>Douceur </li></ul>
  Prix: 10,95 €
 • Prix: 13,08 €
 • <ul><li> Antistatique</li><li>Démêlant</li><li>Deux types de dents</li><li>Ébonite</li><li>Résiste aux produits chimiques </li></ul>
  Prix: 10,57 €
 • <ul><li> Démêlage </li><li>Cheveux longs</li><li>Ergonomique</li><li>Antistatique</li><li>Ébonite </li></ul>
  Prix: 10,95 €
 • Prix: 9,45 €
 • Prix: 12,05 €
 • Prix: 4,83 €
 • <ul><li> Résistant aux produits chimiques </li><li>Pointe aiguille</li><li>Antistatique</li><li>Résistant à la chaleur</li><li>Ébonite </li></ul>
  Prix: 13,97 €
 • Prix: 6,05 €
 • <ul><li> Peigne de coupe et démêloir</li><li>Ébonite</li><li>Flexible</li><li>Dents polies</li><li>Fabriqué à la main </li></ul>
  Prix: 9,29 €
 • Prix: 21,00 €
 • Prix: 5,95 €
 • Prix: 4,83 €
 • <ul><li> Peigne en caoutchouc</li><li>Dents larges et ultra fines</li><li>Flexible et résistant</li><li>Application produits permanentes froides</li><li>Antistatique </li></ul>
  Prix: 7,60 €
 • <ul><li> Fait main</li><li>Denture large</li><li>Ergonomique</li><li>Résistant à la chaleur</li><li>Démêlage </li></ul>
  Prix: 11,56 €
 • Prix: 10,71 €
 • Prix: 12,05 €
 • Prix: 10,65 €
 • Prix: 5,95 €
 • <ul><li> Peigne </li><li>Ergonomique</li><li>Antistatique</li><li>Ébonite</li><li>Sans arrêtes </li></ul>
  Prix: 11,18 €
 • Prix: 6,05 €